Kategorie

Wyszukiwarka

Polityka prywatności


§.1 Postanowienia Ogólne

1. Administratorem danych jest „BafimaArt” Barbara Figa z siedzibą w Jaworznie, ul. Inwalidów Wojennych 10, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 632 197 69 37 ; REGON 365811610 . Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.


2. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).


3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m. in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL), dzięki czemu zapewniamy pełne bezpieczeństwo podczas dokonywania zakupów w naszym sklepie internetowym.

4. Dane osobowe podawane w formularzu zamówienia są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

5. Usługodawca jest administratorem danych. Jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: nazwę firmy, imię, nazwisko, adres firmy, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu, adres IP.

6. Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych na newsletter. 

7. Dane osobowe przetwarzane są:
a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych RODO,
b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
c. w zakresie i celu niezbędnym do wykonania usługi, realizacji zamówienia, wysyłki korespondencji elektronicznej (zgodnie z wyrażoną przez Ciebie wolą).

§3. Prawa i obowiązki

8. W każdej chwil masz możliwość wglądu, edycji, usunięcia lub przekazania swoich danych do innego, wskazanego przez Ciebie podmiotu,

9. Inspektorem nadzoru danych osobowych zgodnie z RODO, powołany na mocy wewnętrznej uchwały z dnia 25-05-2018 jest Barbara Figa, tel 513 201 906, sklep@koralikowo.pl,

10. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych do wskazanego Inspektora Nadzoru Danych Osobowych,

11. Administrator udostępnia dane osobowe, tj. imię, nazwisko, adres oraz nr telefonu, podmiotom trzecim tj. w celu realizacji, pakowania i wysyłki zamówienia.

12. Administrator zastrzega prawo przetwarzania danych osobowych w celach windykacyjnych lub sądowych,

13. Użytkownik może wnieść skargę dotyczącą ww. polityki oraz sposobu przetwarzania i przechowywania jego danych do Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

14. Kwestie nieuregulowane rozstrzyga Sąd odpowiedni dla miejsca prowadzenia działalności przez Administratora,

§4. Dane osobowe i zgody

15a. „BafimaArt” Barbara Figa gromadzi dane osobowe za pośrednictwem formularza rejestracji oraz formularza kontaktowego, który znajdują się na naszej stronie internetowej.

15b. Użytkownicy sklepu mają możliwość wglądu do swoich danych po zalogowaniu na konto, w zakładce „moje dane osobiste” oraz „moje adresy” i zobaczenia, jakie dane są przetwarzane przez sklep, 

15c. Użytkownik po zalogowaniu na konto, może sprawdzić kiedy rejestrował się na naszej stronie i kiedy wyraził zgody. Takie informacje może uzyskać również, pisząc do nas maila z zapytaniem na adres sklep@koralikowo.pl Zalogowany użytkownik znajdzie tę informację w zakładce Moje konto – Moje dane osobiste.

16. Zalogowany klient może w każdej chwili usunąć swoje konto, w tym celu należy napisać maila z prośbą o usunięcie konta. Tym sposobem usuną się wszystkie jego dane osobowe przetwarzane przez e-sklep i cofną się wyrażone zgody. Ponadto „BafimaArt” Barbara Figa usuwa dane osób, które poinformowały nas, iż nie życzą sobie otrzymywania od nas wiadomości e-mail oraz usuwamy dane nieaktywnych użytkowników, nawet jeśli dany użytkownik nas o tym nie poinformował.

17. Zgodę na wysyłkę newslettera użytkownik zalogowany może cofnąć wchodząc w kolumnę Moje konto.

18. Użytkownik niezalogowany swoje dane ze sklepu usunie za pośrednictwem linka przesłanego wraz informacją o jego realizowanym zamówieniu w e-sklepie.

Polityka Cookies

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym, numer IP oraz unikalny identyfikator. 

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu „BafimaArt Barbara Figa z siedzibą w Jaworznie, ul. Inwalidów Wojennych 10

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: 
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
d) dokonywania zakupów Serwisie internetowym (w tym przechowywanie wszelkich danych o zawartości koszyka i innych niezbędnych do realizacji zamówienia). 

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. 

7. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu w tym na podstawową funkcjonalność związaną z logowaniem oraz składaniem zamówień. 

8. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
a) Facebook i Instagram - administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii] - wyświetlanie listy znajomych, marketing, targetowanie
b) Google Analytics - administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA] - zbieranie anonimowych informacji w celu prezentacji statystyk serwisu, marketingu, remarketingu, targetoania

9. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

  • Instrukcja cookies dla przeglądarki Microsoft Edge / Internet Explorer,
  • Instrukcja cookies dla przeglądarki Mozilla Firefox,
  • Instrukcja cookies dla przeglądarki Chrome,
  • Instrukcja cookies dla przeglądarki Safari,
  • Instrukcja cookies dla przeglądarki Opera.  

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.